Riešenie sporu online

V prípade, ak nie ste akokoľvek spokojný s vybavením objednávky, s našimi službami, dodaným tovarom, spôsobom akým sme vybavili vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám napíšte na našu adresu: office@graymix.com

V prípade, ak nebudete spokojný s naším riešením, alebo vám na žiadosť neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na našu emailovú adresu, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny /mimosúdny/ spôsob riešenia sporov.

Alternatívne riešenie sporov, môže využiť len spotrebiteľ /fyzická osoba/, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20€, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady. Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.

Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk